ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αντικείμενο της εταιρείας μας είναι η χονδρική πώληση ποτών και αναψυκτικών στο Νομό Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης.

Στόχος της εταιρείας μας είναι η άμεση και άριστη εξυπηρέτησή των πελατών. Η μακροχρόνια εμπειρία μας στο χώρο του

χονδρικού εμπορίου υπόσχεται την άριστη συνεργασία με τους πελάτες.